Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

ПРОЛÓГ

рос. Пролог англ. Prolog мова логічного програмування, основою якої є хорновські диз’юнкти. Належить до мов п’ятого покоління.
Ещё