Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

ПУБЛІКÁЦІЯ

рос. публикация англ. publishing 1. Друкування, видання тексту чи твору. 2.  Те, що надруковано, видано. публікáція електрóнна
Ещё