Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

ПУБЛІКÁЦІЯ ЕЛЕКТРÓННА

рос. электронная публикация англ. electronic publishing поняття, яке стосується різних форм публікації або засобів поширення інформації, що з’явилися з появою нових технологій. Електронна публікація охоплює різноманітні способи комп’ютерного друку, публікації баз даних кабельного телебачення, відеотекстів і телетекстів на відеодисках і відеокасетах.
Ещё