Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

РЕДÁКТОР ТЕКСТОВИЙ

рос. текстовый редактор англ. word processor технологічно удосконалений механізм, який звичайно складається із катодної трубки і клавіатури, що дає можливість працювати зі словами і великими блоками тексту, які зберігаються у пам’яті комп’ютера. Кінцевий результат може бути автоматично перевірений і відредагований на екрані, видрукуваний на принтері, або матеріал може бути переданий будь-куди і перероблений для подальшого опрацювання.
Ещё