Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

СÉКТОР ДИСКА

рос. сектор диска англ. disk sector ділянка доріжки диска дискети, яка є мінімальною фізично адресованою одиницею пам’яті.
Ещё