Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

СЕРЕДÓВИЩЕ

рос. среда англ. environment оточення, в якому функціонує об’єкт. середóвище прогрáмне середóвище програмувáння
Ещё