Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

СЕРЕДÓВИЩЕ ПРОГРАМУВÁННЯ

рос. среда программирования англ. programming environment сукупність технічного і програмного забезпечення, яка дає можливість розробляти програми для комп’ютера.
Ещё