Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

СИСТÉМА ІНФОРМАЦÍЙНА

рос. система информационная англ. information system обчислювальна система, яка забезпечує доступ користувачів і програм до загальної інформації.
Ещё