Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

СИСТÉМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

рос. автоматизированного проектирования англ. computer-aided design комплекс засобів, що допомагає користувачу створювати нові об’єкти.
Ещё