Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

СИСТÉМА КЕРУВÁННЯ БÁЗАМИ ДÁНИХ

рос. система управления базами данных СУБД англ. database managment system програма набір програм, призначена для маніпулювання базами даних включає введення, редагування, оброблення даних.
Ещё