Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

СИСТÉМА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА

рос. система вычислительная англ. сomputer system система, що включає обчислювальне обладнання та необхідний обслуговуючий персонал, виконує функції введення, опрацювання, зберігання, виведення та керування з метою здійснення послідовності операцій над даними.
Ещё