Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

СИСТÉМА ПРОГРАМУВÁННЯ

рос. система программирования англ. program system система, призначена для надання програмам форми, придатної для виконання процесором комп’ютера. Включає мову програмування, компілятори чи інтерпретатори програм, написані цією мовою, відповідну документацію, допоміжні засоби редактори та ін.
Ещё