Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

СЛÓВО

рос. слово англ. word –– мовна одиниця, що є звуковим вираженням поняття про предмет або явище об’єктивного світу. слóво ключовé
Ещё