Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

СТРУКТÝРА

рос. структура англ. structure множина елементів системи та взаємозв’язків між ними.
Ещё