Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

ТЕРМІНÁЛ КЕРУВÁННЯ

рос. управляющий терминал англ. control terminal у системах з розподілом часу будь-який дієвий термінал, з якого користувач може вводити в систему команди, що впливають на режим роботи системи.
Ещё