Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

ТРАНСЛЯТОР

рос. транслятор англ. translator програма для переведення програм з однієї на іншу мову програмування, найчастіше з мови високого рівня на мову команд процесора ЕОМ.
Ещё