Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

ТРИВÁЛІСТЬ ВИКОНАННЯ

рос. время выполнения англ. execution time, run time період часу, необхідний для виконання певної програми комп’ютера.
Ещё