Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

УКЛÁД АВТОНÓМНИЙ

рос. автономный режим англ. off-line mode улад роботи пристрою, за якого відсутній зв’язок з головним комп’ютером.
Ещё