Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

УКЛАД ГРАФÍЧНИЙ

рос. графический режим англ. graphics mode улад роботи дисплея, який забезпечує виведення графічних зображень.
Ещё