Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

УКЛАД ПЕРЕСИЛÁННЯ

рос. режим пересылки англ. move mode 1. Спосіб забезпечення доступу до даних через їх фізичне переміщення. 2.  Організація обміну, за якої дані пересилаються системою введення-виведення до робочої частини використаної програми.
Ещё