Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

ФÁЙЛ БАГАТОТÓМНИЙ

рос. многотомный файл англ. multivolume file файл, який фізично розміщений на кількох окремих носіях томах.
Ещё