Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

ФÁЙЛ ВНÝТРІШНІЙ

рос. внутренний файл англ. internal file змінна типу файла, не пов’язана з файлом операційної системи.
Ещё