Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

ФÁЙЛ ВХІДНИЙ

рос. входной файл, файл исходных данных англ. input file файл, який містить початкові дані для використовуваної програми.
Ещё