Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

ФÁЙЛ ДИСТАНЦÍЙНИЙ

рос. дистанционный файл англ. remote file файл, який фізично розміщений на іншому вузлі комп’ютерної мережі.
Ещё