Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

ФÁЙЛ ЛАНЦЮГÓВИЙ

рос. цепочечный файл англ. chained file спосіб організації файла, за якого кожний його елемент запис чи блок містить адресу наступного елемента.
Ещё