Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

ЦИКЛ

рос. цикл англ. loop набір команд, які можуть повторно виконуватись доти, доки діятиме певна умова.
Ещё