Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

ЧÁС АКТИВНИЙ

рос. активное время англ. active time час, протягом якого обчислювальне обладнання може використовуватися відповідно до його функційного призначення.
Ещё