Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

ШИФР

рос. шифр англ. сode код, значення елементів якого і правила кодування відомі обмеженому колу осіб.
Ещё