Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

АНАЛІЗÁТОР СИНТАКСИЧНИЙ

рос. анализатор синтаксический англ. sintactic analyzer компонент транслятора, який виконує синтаксичний аналіз вихідної програми.
Ещё