Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

ВВÉДЕННЯ

рос. ввод англ. input процес отримання даних будь-якою частиною комп’ютера. ввéдення дáних ввéдення за зáпитом
Ещё