Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

ВВÉДЕННЯ ДÁНИХ

рос. ввод данных англ. data input читання даних з носія та їх записування до пам’яті даних.
Ещё