Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

ВИБИРÁННЯ ДÁНИХ

рос. выборка данных англ. data retrieval операція виділення підмножини значень даних, які задовольняють наперед задані умови.
Ещё