Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

ВИРІБ ПРОГРÁМНИЙ

рос. п. продукт, изделие англ. program product розміщена на носієві даних комп’ютерна програма, що є продуктом промислового виробництва.
Ещё