Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

ДÓСТУП НЕСАНКЦІОНÓВАНИЙ

рос. несанкционированный доступ англ. unauthorised access свідоме звернення користувача до даних, доступ до яких йому не дозволений.
Ещё