Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

ДÓСТУП САНКЦІОНÓВАНИЙ

рос. санкционированный доступ англ. authorized access доступ до програм і даних користувачів, які мають право на виконання певних дій.
Ещё